" Phố Biển Family" Apartment

Phố Biển Family Apartment - 70m2 - thuộc Mường Thanh Viễn Triều tiêu chuẩn 3 sao, ở ngay trung tâm thành phố Nha Trang, trước mặt...

" Phố Biển Family" Apartment
" Phố Biển Standard" Apartment

Phố Biển Standard Apartment - 60m2-thuộc Mường Thanh Viễn Triều tiêu chuẩn 3 sao, ở ngay trung tâm thành phố Nha Trang, trước mặt...

" Phố Biển Standard" Apartment
" Phố Biển Special" Apartment

Phố Biển Special Apartment - 60m2- thuộc Mường Thanh Viễn Triều tiêu chuẩn 3 sao, ở ngay trung tâm thành phố Nha Trang, trước mặt...

" Phố Biển Special" Apartment