" Phố Biển Standard" Apartment

Phố Biển Standard Apartment - thuộc Mường Thanh Viễn Triều tiêu chuẩn 3 sao, ở ngay trung tâm thành phố Nha Trang, trước mặt là...

" Phố Biển Standard" Apartment
" Phố Biển Special" Apartment

Phố Biển Special Apartment - thuộc Mường Thanh Viễn Triều tiêu chuẩn 3 sao, ở ngay trung tâm thành phố Nha Trang, trước mặt là bãi...

" Phố Biển Special" Apartment